Varje land har ett nationellt team bestående av en forskningsledare och ett antal medlemmar. Teamen återfinns vid universitet, forskningsinstitut, regeringskanslier och andra institutioner som samarbetar med Världshälsoorganisationen (WHO).

Teamen från de olika länderna träffas vid internationella konferenser som anordnas två gånger per år.

Undersökningens internationella koordineringscenter är placerat vid University of St Andrews i Skottland. Alla internationella data finns vid universitetet i Bergen.

Läs mer om det internationella samarbetet: Health-Behaviour in School-Aged Children

Karta över deltagande länder.Karta över deltagande länder.

Karta över deltagande länder.