Det svenska teamet

Varje land som deltar i den internationella undersökningen Skolbarns hälsovanor har en forskningsledare och ett antal medarbetare i sitt team.

Det svenska teamet består från och med hösten 2016 av följande medlemmar:

  • Petra Löfstedt, Folkhälsomyndigheten (Forskningsledare)
  • Maria Corell, Folkhälsomyndigheten
  • Lilly Augustine, Högskolan i Jönköping
  • Ylva Bjereld, Göteborgs universitet
  • Max Petzold, Göteborgs universitet
  • Curt Hagquist, Karlstads universitet
  • Daniel Bergh, Karlstads universitet
  • Charli Eriksson, Stockholms universitet
  • Bitte Modin, Stockholms universitet
  • Sara Brolin Låftman, Stockholms universitet

Det svenska teamet arbetar med den svenska datainsamlingen och deltar kontinuerligt i det internationella samarbetet. Flera av medlemmarna bedriver dessutom egen forskning på Skolbarns hälsovanor.

Kontakt

Epost till Skolbarns hälsovanor
Svarar på frågor om studien Skolbarns hälsovanor, barns och ungdomars levnadsvanor och hälsa.

Gå till toppen av sidan