Det svenska teamet består från och med hösten 2016 av följande medlemmar:

  • Petra Löfstedt, Folkhälsomyndigheten (Forskningsledare)
  • Maria Corell, Folkhälsomyndigheten
  • Lilly Augustine, Högskolan i Jönköping
  • Ylva Bjereld, Göteborgs universitet
  • Max Petzold, Göteborgs universitet
  • Curt Hagquist, Karlstads universitet
  • Daniel Bergh, Karlstads universitet
  • Charli Eriksson, Stockholms universitet
  • Bitte Modin, Stockholms universitet
  • Sara Brolin Låftman, Stockholms universitet

Det svenska teamet arbetar med den svenska datainsamlingen och deltar kontinuerligt i det internationella samarbetet. Flera av medlemmarna bedriver dessutom egen forskning på Skolbarns hälsovanor.