Psykosomatiska besvär

Det har skett en ökning av psykosomatiska besvär bland 11-åringar. Andelen är nu den högsta sedan undersökningen Skolbarns hälsovanor startade i mitten av 1980-talet.

Folkhälsomyndigheten har tidigare presenterat resultat från 2017/18 som visar att självrapporterade psykosomatiska besvär, såsom huvudvärk, nedstämdhet och sömnsvårigheter, har ökat bland 11-åringar mellan åren 2013/14 och 2017/18. För flickor har andelen med flera psykosomatiska besvär ökat från 30 till 41 procent, medan andelen bland pojkar har ökat från 19 till 30 procent. Andelen 11-åringar som uppger psykosomatiska besvär är den högsta sedan studien började 1985/86. Andelen 11-åringar med besvär varierade dock under perioden 1985/86−2013/14 och det är för tidigt att säga om det är en bestående ökning.

diagram över psykosomatiska besvär bland 11-åringar

När det gäller 13- och 15-åringar har det däremot inte skett någon statistiskt signifikant ökning sedan mätningen år 2013/14. Däremot har andelen med psykosomatiska besvär ökat kontinuerligt under de senaste decennierna och är hög.

Läs mer

Varför har den psykiska ohälsan ökat bland barn och unga i Sverige? – kortversion

Utvecklingen av psykosomatiska besvär, skolstress och skoltrivsel bland 11-, 13- och 15-åringar

WHO:s rapport Growing up unequal: gender and socioeconomic differences in young people's health and well-being

Läs undersökningen här

  • Skolbarns hälsovanor i Sverige 2017/18 - grundrapport

    Utgivningsår 2019 Författare Folkhälsomyndigheten

    Hur har barns och ungas livsvillkor, levnadsvanor och hälsa utvecklats över tid? Vilka skillnader finns mellan flickor och pojkar samt mellan olika åldrar?…

Kontakt

Epost till Skolbarns hälsovanor
Svarar på frågor om studien Skolbarns hälsovanor, barns och ungdomars levnadsvanor och hälsa.

Gå till toppen av sidan