Rapporten Skolbarns hälsovanor i Sverige 2013/14 visar att:

  • Majoriteten av eleverna anser sig ha en bra hälsa. Med stigande ålder (från 11 till 15 års ålder) får de dock sämre självskattad hälsa, fler psykiska och somatiska besvär samt ett sämre allmänt välbefinnande. Dessutom ökar skillnaden mellan pojkar och flickor, där flickor anser sig ha sämre hälsa och fler besvär.
  • Rökning är ungefär lika vanligt bland flickor och pojkar medan snusning är betydligt vanligare bland pojkar. Andelen rökare är den minsta sedan studien började 1985/86.
  • Skillnader i matvanor mellan pojkar och flickor visar sig redan vid 11 års ålder. Pojkar dricker mer läsk och äter mer godis och flickor äter mer frukt och grönt. Över tid har skolbarnens matvanor förbättrats: allt fler äter grönsaker dagligen, medan allt färre äter godis och dricker läsk.
  • Trivseln i skolan har ökat över tid. Samtidigt har andelen som uppger att de är stressade över skolarbetet fördubblats bland 13-åringar jämfört med förra mätningen 2009/10.
  • Pojkar är mer nöjda med sin kropp än flickor. Med stigande ålder (från 11 till 15 års ålder) ökar dock andelen, både bland pojkar och flickor, som är missnöjda. Hälften av de 13- och 15-åriga flickorna försöker gå ned i vikt.