Till Folkhälsodata

Forskare kan ansöka om att få tillgång till data hos Folkhälsomyndigheten. Kontakta oss för att få en ansökningsblankett.

Den som önskar ta del av internationella data får ansöka hos det internationella nätverket.