Tillgång till data

Databasen Folkhälsodata ger möjlighet att hämta ett eget urval av statistik för fortsatt bearbetning.

Till Folkhälsodata

Forskare kan ansöka om att få tillgång till data hos Folkhälsomyndigheten. Kontakta oss för att få en ansökningsblankett.

Den som önskar ta del av internationella data får ansöka hos det internationella nätverket.

Kontakt

Epost till Skolbarns hälsovanor
Svarar på frågor om studien Skolbarns hälsovanor, barns och ungdomars levnadsvanor och hälsa.

Gå till toppen av sidan