Klinisk anmälan

Här anmäler behandlande läkare fall av smittsamma sjukdomar enligt smittskyddslagen.

Elektronisk anmälan av smittsamma sjukdomar - för behandlande läkare

Laboratorieanmälan

Laboratorier kan anmäla diagnosticerade fall av anmälningspliktiga sjukdomar här:

Elektronisk anmälan av smittsamma sjukdomar - för laboratorier

Blanketter för anmälan

Anmälan om byte av behandlande läkare med mera enligt smittskyddslagen (PDF, 442 kB)

Anmälan till smittskyddsläkaren enligt smittskyddslagen (PDF, 400 kB)