Den fortsatta utvecklingen och införandet av Svebar är ett uppdrag Folkhälsomyndigheten fått av regeringen för att förbättra övervakningen av förekomst av antibiotikaresistens i Sverige.

Läs mer om Svebar