Svenska HALT

Svenska HALT är återkommande mätningar av vårdrelaterade infektioner och antibiotikaförbrukning inom särskilt boende i Sverige. Syftet med Svenska HALT är att stödja arbetet med att förebygga infektioner förvärvade på särskilt boende samt optimera antibiotikaanvändningen.

Mätningen baseras på den europeiska smittskyddsmyndighetens (ECDC) protokoll som används för mätningar inom särskilt boende i Europa, kallat HALT-2 (Healthcare associated infections and antimicrobial use in long-term care facilities). Folkhälsomyndigheten har översatt och anpassat protokollet till svenska förhållanden.

Det första nationella mätningen genomfördes 2014.

Läs mer om Svenska HALT samt läs rapporter från mätningarna