Swelogs, Swedish longitudinal gambling study, är en världens största långsiktiga befolkningsstudier som undersöker relationen mellan spel om pengar och hälsa. Studien genomförs för att stärka kunskapen om spelvanor och hälsa i Sverige. Läs mer om studien här:

Swelogs