Undersökningen delas slumpmässigt upp för att begränsa antal frågorna per respondent. Vissa delar av de frågeställningar som behandlas i Ungdomsbarometern har tidigare behandlats av bland andra Folkhälsomyndigheten och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor i andra studier, där data insamlats genom slumpmässiga urval. Resultaten för identiska frågeställningar i dessa undersökningar har visat på marginella skillnader med Ungdomsbarometerns resultat.

Läs mer om enkätundersökningen Ungdomsbarometern samt se resultatet