Ungdomsbarometern

Ungdomsbarometern är en internetbaserad enkätundersökning som genomfördes under hösten 2014 och frågorna om sexualitet besvarades av 3165 personer i åldrarna 15–24 år som uppgivit att de haft samlag.

Undersökningen delas slumpmässigt upp för att begränsa antal frågorna per respondent. Vissa delar av de frågeställningar som behandlas i Ungdomsbarometern har tidigare behandlats av bland andra Folkhälsomyndigheten och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor i andra studier, där data insamlats genom slumpmässiga urval. Resultaten för identiska frågeställningar i dessa undersökningar har visat på marginella skillnader med Ungdomsbarometerns resultat.

Läs mer om enkätundersökningen Ungdomsbarometern samt se resultatet

Gå till toppen av sidan