Webbplatsen andtuppföljning.se

Webbplatsen www.andtuppfoljning.se syftar till att tillgängliggöra data och stödja arbetet med uppföljning av utvecklingen inom ANDT och riktar sig till statliga myndigheter, länsstyrelser, landsting, kommuner och organisationer.

På webbplatsen finns statistikdatabasen Indikatorlabbet där du själv kan ta fram data om utvecklingen inom ANDT, till exempel data som visar:

  • tillgången till alkohol och tobak utifrån pris, antal försäljningsställen, öppettider m.m.
  • olika typer av konsumtion/användning av alkohol, narkotika, dopning och tobak såväl bland skolelever som i befolkningen i stort
  • skador utifrån eget och andras bruk av alkohol och narkotika
  • dödsfall kopplade till alkohol, narkotika och tobak
  • kommuners arbete med tillsyn enligt alkohol- respektive tobakslagen.

ANDT-uppföljning

Folkhälsomyndigheten ansvarar för en samlad uppföljning av alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken (ANDT).

Läs mer om ANDT-uppföljning: www.andtuppfoljning.se