ANDT-uppföljning

På webbsidan andtuppfoljning.se hittar du statistikverktyget Indikatorlabbet. I Indikatorlabbet tillgängliggörs data för att stödja arbetet med uppföljning av utvecklingen inom ANDT.

Webbplatsen andtuppföljning.se

Webbplatsen www.andtuppfoljning.se syftar till att tillgängliggöra data och stödja arbetet med uppföljning av utvecklingen inom ANDT och riktar sig till statliga myndigheter, länsstyrelser, landsting, kommuner och organisationer.

På webbplatsen finns statistikverktyget Indikatorlabbet där du själv kan ta fram data om utvecklingen inom ANDT, till exempel data som visar:

  • tillgång till alkohol och tobak, till exempel utifrån pris eller antal försäljningsställen
  • kommunernas arbete med tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen
  • användning av alkohol, narkotika, dopning och tobak
  • kommunernas ANDT-förebyggande arbete
  • skador utifrån eget och andras bruk av alkohol och narkotika
  • vårdade samt dödsfall kopplade till alkohol, narkotika och tobak

ANDT-uppföljning

Folkhälsomyndigheten ansvarar för en samordnad uppföljning av alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken (ANDT).

Läs mer om ANDT-uppföljning: www.andtuppfoljning.se

Gå till toppen av sidan