Vaccinationsregister

Alla givna vaccinationer i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn ska rapporteras till ett nationellt vaccinationsregister vid Folkhälsomyndigheten enligt lag (2012:453) om register över nationella vaccinationsprogram.

Det nationella vaccinationsregistret är ett verktyg för att följa upp effekten av nationella vaccinationsprogram. Rapporteringen är obligatorisk och enligt lagen måste vårdgivaren rapportera alla vaccinationer som ges inom det nationella vaccinationsprogrammet för barn.

Läs mer om det vaccinationsregistret och om hur inrapporteringen går till

Gå till toppen av sidan