Det nationella vaccinationsregistret är ett verktyg för att följa upp effekten av nationella vaccinationsprogram. Rapporteringen är obligatorisk och enligt lagen måste vårdgivaren rapportera alla vaccinationer som ges inom det nationella vaccinationsprogrammet för barn.

Läs mer om det vaccinationsregistret och om hur inrapporteringen går till