Vaccinationstäckningen är som högst i de äldsta åldersgrupperna och genomgående högre än i motsvarande åldersgrupper i befolkningen generellt. I de två yngsta redovisade åldersgrupperna är det viktigt att fortsatt vaccination med dos två sker så snart som möjligt. Målet är samma höga täckning i alla åldersgrupper som man redan nått i den äldsta.

Figur 1. Vaccinationstäckning med minst 1 dos bland lärare 2021-08-30, per åldersgrupp och skolnivå.

Stapeldiagram som visar vaccinationstäckning med en första dos bland lärare per förskola, grundskola och gymnasieskola samt per åldersgrupp 25-34, 35-44, 45-54 samt 55-64 år. Täckningen är högst i den äldsta gruppen och likvärdig i alla skoltyper.

Figur 2. Vaccinationstäckning med 2 doser bland lärare 2021-08-30, per åldersgrupp och skolnivå.

Stapeldiagram som visar vaccinationstäckning med två doser bland lärare per förskola, grundskola och gymnasieskola samt per åldersgrupp 25-34, 35-44, 45-54 samt 55-64 år. Täckningen är högst i den äldsta gruppen och bara något högre i gymnasieskolor jämfört med förskolor och grundskolor.

Om statistiken

Folkhälsomyndigheten har använt data från Skolverkets lärarregister som innehåller uppgifter om tjänstgörande personal med pedagogiska arbetsuppgifter och tillsvidareanställning under läsåret 20/21 i åldern 25─65 år. Data rör förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Dessa data har samkörts med nationella vaccinationsregistret.