Antal personer som vaccinerat sig i län där de inte är folkbokförda

Fördelningen av vaccinationsdoser görs utifrån antal personer i varje län i respektive fas enligt prioriteringsordningen. En del personer vaccineras i andra län än där de är folkbokförda. Folkhälsomyndigheten följer veckovis i vilken utsträckning detta sker. Data kommer från det nationella vaccinationsregistret.

Tabellen redovisar följande:

  • Vårdgivare inom län folkbokförd inom län visar antal personer som vaccinerar sig inom det egna folkbokföringslänet.
  • Vårdgivare inom län folkbokförd utom län visar antalet personer som inte är folkbokförda i länet men som vaccinerats inom länet.
  • Folkbokförd inom län vårdgivare utom län visar antalet personer som är folkbokförda i länet men som har vaccinerats i ett annat län.
  • Netto visar skillnaden mellan antalet personer som inte är folkbokförda i länet men som vaccinerats i länet och antalet personer som är folkbokförda i länet men som har vaccinerats i ett annat län. Summan blir noll om det är lika många folkbokförda utanför länet som har vaccinerats i länet som personer folkbokförda i länet men som har vaccinerats i ett annat län.
Tabell. Vaccinerade mot covid-19 inom och utom län. Vecka 19.
LänVårdgivare inom län folkbokförd inom länVårdgivare inom län folkbokförd utom länFolkbokförd inom län vårdgivare utom länNetto
Blekinge län 64 581 1 068 2 189 -1 121
Dalarnas län 130 786 2 765 1 009 1 756
Gotlands län 27 350 1 539 303 1 236
Gävleborgs län 138 764 2 550 1 070 1 480
Hallands län 134 740 10 574 3 474 7 100
Jämtlands län 60 133 854 565 289
Jönköpings län 150 241 3 769 1 360 2 409
Kalmar län 124 232 4 334 2 066 2 268
Kronobergs län 78 836 2 020 1 192 828
Norrbottens län 109 074 667 767 -100
Skåne län 484 924 3 988 4 454 -466
Stockholms län 729 726 11 845 18 026 -6 181
Södermanlands län 129 205 5 751 3 454 2 297
Uppsala län 135 601 2 933 6 098 -3 165
Värmlands län 138 785 2 308 1 075 1 233
Västerbottens län 110 012 1 744 2 903 -1 159
Västernorrlands län 110 990 1 396 741 655
Västmanlands län 114 268 2 762 8 997 -6 235
Västra Götalands län 573 237 5 757 12 009 -6 252
Örebro län 128 276 8 120 2 345 5 775
Östergötlands län 203 555 2 092 2 976 -884