Antal personer som vaccinerat sig i län där de inte är folkbokförda

Den nationella fördelningen av vaccinationsdoser görs utifrån antal personer i varje län i respektive fas enligt prioriteringsordningen. En del personer vaccineras i andra län än där de är folkbokförda. Folkhälsomyndigheten följer veckovis i vilken utsträckning detta sker. Data kommer från det nationella vaccinationsregistret.

Tabellen redovisar följande:

  • Vårdgivare inom län folkbokförd inom län visar antal personer som vaccinerar sig inom det egna folkbokföringslänet.
  • Vårdgivare inom län folkbokförd utom län visar antalet personer som inte är folkbokförda i länet men som vaccinerats inom länet.
  • Folkbokförd inom län vårdgivare utom län visar antalet personer som är folkbokförda i länet men som har vaccinerats i ett annat län.
  • Netto visar skillnaden mellan antalet personer som inte är folkbokförda i länet men som vaccinerats i länet och antalet personer som är folkbokförda i länet men som har vaccinerats i ett annat län. Summan blir noll om det är lika många folkbokförda utanför länet som har vaccinerats i länet som personer folkbokförda i länet men som har vaccinerats i ett annat län.
Tabell. Vaccinerade mot covid-19 inom och utom län. Vecka 20.
LänVårdgivare inom län folkbokförd inom länVårdgivare inom län folkbokförd utom länFolkbokförd inom län vårdgivare utom länNetto
Blekinge län 71 675 1 232 2 323 -1 091
Dalarnas län 144 645 3 040 1 268 1 772
Gotlands län 29 440 1 707 368 1 339
Gävleborgs län 151 992 3 057 1 189 1 868
Hallands län 144 816 10 997 4 366 6 631
Jämtlands län 65 305 948 666 282
Jönköpings län 164 952 4 245 1 509 2 736
Kalmar län 133 767 4 681 2 282 2 399
Kronobergs län 87 180 2 236 1 342 894
Norrbottens län 119 624 742 810 -68
Skåne län 516 372 4 220 5 015 -795
Stockholms län 826 247 13 999 19 648 -5 649
Södermanlands län 139 552 6 115 3 889 2 226
Uppsala län 148 027 3 148 7 398 -4 250
Värmlands län 152 032 2 626 1 184 1 442
Västerbottens län 121 109 1 836 3 066 -1 230
Västernorrlands län 120 660 1 592 912 680
Västmanlands län 132 230 3 278 2 947 331
Västra Götalands län 643 133 6 918 13 035 -6 117
Örebro län 141 693 1 905 3 027 -1 122
Östergötlands län 224 234 2 376 3 318 -942