Antal personer som vaccinerat sig i län där de inte är folkbokförda, vecka 25 2021

Den nationella fördelningen av vaccinationsdoser görs utifrån antal personer i varje län i respektive fas enligt prioriteringsordningen. En del personer vaccineras i andra län än där de är folkbokförda. Folkhälsomyndigheten följer veckovis i vilken utsträckning detta sker. Data kommer från det nationella vaccinationsregistret.

Tabellen redovisar följande:

  • Vårdgivare inom län folkbokförd inom län visar antal personer som vaccinerar sig inom det egna folkbokföringslänet.
  • Vårdgivare inom län folkbokförd utom län visar antalet personer som inte är folkbokförda i länet men som vaccinerats inom länet.
  • Folkbokförd inom län vårdgivare utom län visar antalet personer som är folkbokförda i länet men som har vaccinerats i ett annat län.
  • Netto visar skillnaden mellan antalet personer som inte är folkbokförda i länet men som vaccinerats i länet och antalet personer som är folkbokförda i länet men som har vaccinerats i ett annat län. Summan blir noll om det är lika många folkbokförda utanför länet som har vaccinerats i länet som personer folkbokförda i länet men som har vaccinerats i ett annat län.
Tabell. Vaccinerade mot covid-19 inom och utom län under hela vaccinationsperioden. Uppdaterat vecka 25.
LänVårdgivare inom län folkbokförd inom länVårdgivare inom län folkbokförd utom länFolkbokförd inom län vårdgivare utom länNetto
Stockholms län 1 385 759 21 267 36 511 -15 244
Uppsala län 269 452 5 189 10 898 -5 709
Södermanlands län 224 685 10 239 6 409 3 830
Östergötlands län 362 360 4 282 5 186 -904
Jönköpings län 265 333 7 798 2 656 5 142
Kronobergs län 140 881 3 803 2 973 830
Kalmar län 202 808 8 019 3 639 4 380
Gotlands län 40 945 2 700 676 2 024
Blekinge län 121 069 4 245 3 403 842
Skåne län 850 661 7 537 18 830 -11 293
Hallands län 246 733 18 638 7 471 11 167
Västra Götalands län 1 020 654 11 763 24 357 -12 594
Värmlands län 233 825 4 653 1 841 2 812
Örebro län 234 140 3 843 5 663 -1 820
Västmanlands län 205 646 5 649 4 597 1 052
Dalarnas län 233 138 6 419 2 450 3 969
Gävleborgs län 222 217 5 896 2 065 3 831
Västernorrlands län 199 610 3 075 2 448 627
Jämtlands län 99 088 1 614 1 354 260
Västerbottens län 194 679 1 975 2 061 -86
Norrbottens län 187 505 1 461 2 568 -1 107