Antal personer som vaccinerat sig i län där de inte är folkbokförda, vecka 27 2021

Den nationella fördelningen av vaccinationsdoser görs utifrån antal personer i varje län i respektive fas enligt prioriteringsordningen. En del personer vaccineras i andra län än där de är folkbokförda. Folkhälsomyndigheten följer veckovis i vilken utsträckning detta sker. Data kommer från det nationella vaccinationsregistret.

Tabellen redovisar följande:

  • Vårdgivare inom län folkbokförd inom län visar antal personer som vaccinerar sig inom det egna folkbokföringslänet.
  • Vårdgivare inom län folkbokförd utom län visar antalet personer som inte är folkbokförda i länet men som vaccinerats inom länet.
  • Folkbokförd inom län vårdgivare utom län visar antalet personer som är folkbokförda i länet men som har vaccinerats i ett annat län.
  • Netto visar skillnaden mellan antalet personer som inte är folkbokförda i länet men som vaccinerats i länet och antalet personer som är folkbokförda i länet men som har vaccinerats i ett annat län. Summan blir noll om det är lika många folkbokförda utanför länet som har vaccinerats i länet som personer folkbokförda i länet men som har vaccinerats i ett annat län.
Tabell. Vaccinerade mot covid-19 inom och utom län under hela vaccinationsperioden. Uppdaterat vecka 27.
LänVårdgivare inom län folkbokförd inom länVårdgivare inom län folkbokförd utom länFolkbokförd inom län vårdgivare utom länNetto
Stockholms län 1 790 461 32 441 49 078 -16 637
Uppsala län 335 172 9 627 13 909 -4 282
Södermanlands län 263 936 15 419 7 753 7 666
Östergötlands län 421 796 5 092 9 168 -4 076
Jönköpings län 314 550 11 427 3 360 8 067
Kronobergs län 161 738 4 358 4 188 170
Kalmar län 237 717 9 537 4 354 5 183
Gotlands län 54 245 3 642 885 2 757
Blekinge län 144 041 5 942 4 392 1 550
Skåne län 1 104 266 10 985 22 008 -11 023
Hallands län 291 901 22 913 10 182 12 731
Västra Götalands län 1 328 398 17 042 35 917 -18 875
Värmlands län 286 479 5 948 2 461 3 487
Örebro län 27 4061 5 253 7 036 -1 783
Västmanlands län 242 109 6 638 6 285 353
Dalarnas län 274 016 9 093 3 152 5 941
Gävleborgs län 272 705 8 401 2 686 5 715
Västernorrlands län 229 144 4 162 3 415 747
Jämtlands län 118 503 2 105 1 939 166
Västerbottens län 234 143 2 652 3 218 -566
Norrbottens län 22 4186 2 191 4 722 -2 531

Läs mer

Tidigare veckor för statistik om länens nettoflöden