Antal personer som vaccinerat sig i län där de inte är folkbokförda, vecka 32 2021

Den nationella fördelningen av vaccinationsdoser görs utifrån antal personer i varje län i respektive fas enligt prioriteringsordningen. En del personer vaccineras i andra län än där de är folkbokförda. Folkhälsomyndigheten följer veckovis i vilken utsträckning detta sker. Data kommer från det nationella vaccinationsregistret.

Tabellen redovisar följande:

  • Vårdgivare inom län folkbokförd inom län visar antal personer som vaccinerar sig inom det egna folkbokföringslänet.
  • Vårdgivare inom län folkbokförd utom län visar antalet personer som inte är folkbokförda i länet men som vaccinerats inom länet.
  • Folkbokförd inom län vårdgivare utom län visar antalet personer som är folkbokförda i länet men som har vaccinerats i ett annat län.
  • Netto visar skillnaden mellan antalet personer som inte är folkbokförda i länet men som vaccinerats i länet och antalet personer som är folkbokförda i länet men som har vaccinerats i ett annat län. Summan blir noll om det är lika många folkbokförda utanför länet som har vaccinerats i länet som personer folkbokförda i länet men som har vaccinerats i ett annat län.
Tabell. Vaccinerade mot covid-19 inom och utom län under hela vaccinationsperioden. Uppdaterat vecka 31.
LänVårdgivare inom län folkbokförd inom länVårdgivare inom län folkbokförd utom länFolkbokförd inom län vårdgivare utom länNetto
Stockholms län 2 234 701 47 187 74 111 -26 924
Uppsala län 415 615 12 663 20 330 -7 667
Södermanlands län 312 145 22 472 9 571 12 901
Östergötlands län 497 797 7 520 12 372 -4 852
Jönköpings län 363 978 14 735 4 735 10 000
Kronobergs län 196 388 6 199 5 999 200
Kalmar län 271 104 12 478 5 566 6 912
Gotlands län 65 919 4 495 1 194 3 301
Blekinge län 173 752 9 498 5 843 3 655
Skåne län 1 369 082 18 824 29 789 -10 965
Hallands län 349 758 27 161 11 790 15 371
Västra Götalands län 1 655 372 24 609 47 828 -23 219
Värmlands län 332 582 7 589 3 636 3 953
Örebro län 338 451 8 403 9 023 -620
Västmanlands län 286 171 10 028 7 929 2 099
Dalarnas län 319 747 12 417 4 219 8 198
Gävleborgs län 323 187 13 342 3 636 9 706
Västernorrlands län 269 056 6 688 4 774 1 914
Jämtlands län 138 890 3 190 2 913 277
Västerbottens län 289 523 3 763 6 478 -2 715
Norrbottens län 270 821 4 290 6 642 -2 352