Antal personer som vaccinerat sig i län där de inte är folkbokförda, vecka 32 2021

Den nationella fördelningen av vaccinationsdoser görs utifrån antal personer i varje län i respektive fas enligt prioriteringsordningen. En del personer vaccineras i andra län än där de är folkbokförda. Folkhälsomyndigheten följer veckovis i vilken utsträckning detta sker. Data kommer från det nationella vaccinationsregistret.

Tabellen redovisar följande:

  • Vårdgivare inom län folkbokförd inom län visar antal personer som vaccinerar sig inom det egna folkbokföringslänet.
  • Vårdgivare inom län folkbokförd utom län visar antalet personer som inte är folkbokförda i länet men som vaccinerats inom länet.
  • Folkbokförd inom län vårdgivare utom län visar antalet personer som är folkbokförda i länet men som har vaccinerats i ett annat län.
  • Netto visar skillnaden mellan antalet personer som inte är folkbokförda i länet men som vaccinerats i länet och antalet personer som är folkbokförda i länet men som har vaccinerats i ett annat län. Summan blir noll om det är lika många folkbokförda utanför länet som har vaccinerats i länet som personer folkbokförda i länet men som har vaccinerats i ett annat län.
Tabell. Vaccinerade mot covid-19 inom och utom län under hela vaccinationsperioden. Uppdaterat vecka 32.
LänVårdgivare inom län folkbokförd inom länVårdgivare inom län folkbokförd utom länFolkbokförd inom län vårdgivare utom länNetto
Stockholms län 2 349 465 49 608 78 092 -28 484
Uppsala län 426 687 13 343 21 308 -7 965
Södermanlands län 322 566 23 643 9 880 13 763
Östergötlands län 512 213 7 855 13 338 -5 483
Jönköpings län 376 422 15 402 4 987 10 415
Kronobergs län 202 969 6 456 6 318 138
Kalmar län 276 682 12 842 5 852 6 990
Gotlands län 67 658 4 797 1 253 3 544
Blekinge län 179 221 10 199 6 080 4 119
Skåne län 1 414 114 20 102 30 633 -10 531
Hallands län 365 584 27 905 12 027 15 878
Västra Götalands län 1 704 273 25 688 49 875 -24 187
Värmlands län 341 892 7 796 3 840 3 956
Örebro län 351 622 9 344 9 292 52
Västmanlands län 295 174 10 545 8 291 2 254
Dalarnas län 328 325 12 986 4 409 8 577
Gävleborgs län 331 405 14 188 3 785 10 403
Västernorrlands län 276 343 6 917 5 091 1 826
Jämtlands län 142 182 3 383 3 110 273
Västerbottens län 299 453 4 217 6 876 -2 659
Norrbottens län 277 268 4 491 7 254 -2 763