Antal personer som vaccinerat sig i län där de inte är folkbokförda, vecka 33 2021

Den nationella fördelningen av vaccinationsdoser görs utifrån antal personer i varje län i respektive fas enligt prioriteringsordningen. En del personer vaccineras i andra län än där de är folkbokförda. Folkhälsomyndigheten följer veckovis i vilken utsträckning detta sker. Data kommer från det nationella vaccinationsregistret.

Tabellen redovisar följande:

  • Vårdgivare inom län folkbokförd inom län visar antal personer som vaccinerar sig inom det egna folkbokföringslänet.
  • Vårdgivare inom län folkbokförd utom län visar antalet personer som inte är folkbokförda i länet men som vaccinerats inom länet.
  • Folkbokförd inom län vårdgivare utom län visar antalet personer som är folkbokförda i länet men som har vaccinerats i ett annat län.
  • Netto visar skillnaden mellan antalet personer som inte är folkbokförda i länet men som vaccinerats i länet och antalet personer som är folkbokförda i länet men som har vaccinerats i ett annat län. Summan blir noll om det är lika många folkbokförda utanför länet som har vaccinerats i länet som personer folkbokförda i länet men som har vaccinerats i ett annat län.
Tabell. Vaccinerade mot covid-19 inom och utom län under hela vaccinationsperioden. Uppdaterat vecka 33.
LänVårdgivare inom län folkbokförd inom länVårdgivare inom län folkbokförd utom länFolkbokförd inom län vårdgivare utom länNetto
Stockholms län 2 442 892 51 581 82 328 -30 747
Uppsala län 439 951 14 095 22 291 -8 196
Södermanlands län 338 410 25 417 10 176 15 241
Östergötlands län 530 252 8 244 14 299 -6 055
Jönköpings län 396 331 16 655 5 260 11 395
Kronobergs län 208 770 6 700 6 776 -76
Kalmar län 288 920 13 304 6 159 7 145
Gotlands län 70 126 4 953 1 315 3 638
Blekinge län 184 525 10 885 6 520 4 365
Skåne län 1 481 738 21 608 31 932 -10 324
Hallands län 380 035 28 804 12 325 16 479
Västra Götalands län 1 768 926 26 820 52 801 -25 981
Värmlands län 358 214 8 272 4 101 4 171
Örebro län 362 446 10 025 9 635 390
Västmanlands län 303 808 11 037 8 689 2 348
Dalarnas län 338 391 13 661 4 627 9 034
Gävleborgs län 342 487 15 108 3 946 11 162
Västernorrlands län 285 406 7 177 5 392 1 785
Jämtlands län 147 932 3 702 3 289 413
Västerbottens län 308 561 4 589 7 475 -2 886
Norrbottens län 291 136 4 896 8 149 -3 253