Denna vecka kommer inte statistiken för vaccinationstäckning uppdelad på SÄBO, för de med hemtjänst och övriga 65 år och äldre att uppdateras men däremot tabellen som visar täckningen för samtliga 65 år och äldre. För de som är yngre än 65 år presenteras data per åldersgrupp på vår dashboard med generella data om vaccinationstäckningen i Sverige.

Vaccinationstäckning för de olika personalkategorierna kommer inte heller att uppdateras denna vecka.

Data på vaccinationstäckning bland personer 18-65 år med någon underliggande sjukdom eller tillstånd som ökar risken för allvarlig covid-19 finns nu sist på sidan under länken nedan om Vaccinationstäckning i prioriterade grupper. Dessa är prioriterade i fas 3 som i de flesta regioner påbörjades för endast cirka 2 veckor sedan. För att identifiera dessa har Patientregistret från Socialstyrelsen använts som dock bara innehåller diagnoskoder från öppen- och slutenvård på sjukhus, varför inte alla i gruppen kommer med. Dock är det troligt att de med allvarligare underliggande sjukdom inkluderats, vilka är de som är viktigast att nå. För hela gruppen har redan 40 procent hunnit få minst en dos och 11 procent två. När man tittar på gruppen i ålderskategorier syns tydligt att de äldsta prioriterats först.