För de som är yngre än 65 år och vaccineras i fas 4 presenteras data per åldersgrupp på vår dashboard med generella data om vaccinationstäckningen i Sverige.

Bekräftade fall i Sverige

Personer 18-65 år med någon underliggande sjukdom eller tillstånd som ökar risken för allvarlig covid-19 är prioriterade i fas 3, som i de flesta regioner påbörjades första veckan i maj. För att identifiera dessa har Patientregistret från Socialstyrelsen använts som dock bara innehåller diagnoskoder från öppen- och slutenvård på sjukhus, varför inte alla i gruppen kommer med i täckningsanalysen. Dock är det troligt att de med allvarligare underliggande sjukdom inkluderats, vilka är de som är viktigast att nå. Täckningen med en dos ligger nu på 53 % och 13 % har även fått en andra dos.

Personer 65 och äldre utan plats på SÄBO eller omvårdande hemtjänst i fas 2, kommer från nästa vecka att uppdateras mera sällan. Täckningen med en dos har nått över 85 % och nu pågår främst vaccination av dos två i denna grupp.

Vårdpersonal som har hand om sköra personer i äldreomsorgen och hemtjänst prioriterades i fas 1. I några regioner prioriterades även personal inom akutsjukvården. Personal inom LSS ingick i fas 2.

Antalet vaccinerade bland all vårdpersonal har ökat från 483 100 till 504 500 på en vecka. Det innebär att 21 400 personer inom vården fått minst en dos vaccin sedan förra uppdateringen (+ 4,4 %). Även den här veckan har en stor majoritet av allt vaccin som getts varit andra dosen. Den totala vaccinationstäckningen för hela vårdpersonalgruppen för minst en dos är nu 62 % och 30 % för två doser.

De nationella register som finns över yrke och arbetsgivare uppdateras högst en gång per år, varför personer som bytt yrke och/eller arbetsplats kan vara felregistrerade. Täckningssiffrorna för gruppen riskerar då att visa lägre täckning än den faktiska och i de fall regionala siffror finns så är de mera tillförlitliga.

Uppföljningen av vaccinationstäckning för de som ingick i fas 1, boende på SÄBO och de som har hemtjänst kommer nu att avslutas. Täckningen på SÄBO ligger sedan snart 2 månader på 94 % för minst en dos och 89 % fullvaccinerade med två doser. Motsvarande siffror för personer med omvårdande hemtjänst är 90 % för dos ett och 79 % för dos två.