Vaccinationstäckningen på särskilda boenden för äldre (SÄBO) är hög och har stannat på 93 % som har fått sin första dos och 88 % sin andra. Täckningen förväntas inte kunna bli så mycket högre i denna grupp.

Bland personer 65 år och äldre med omvårdande hemtjänst har vaccinationstäckningen fortsatt att öka, 67 % har fått två doser och 83 % minst en dos. Antalet fall i gruppen fortsätter att sjunka trots ökande antal fall i befolkningen generellt.

Bland personal på SÄBO och inom hemtjänst ligger vaccinationstäckningen kvar i stort sett oförändrad på grund av rekommendationen om att avvakta med dessa tills tillgången på vaccin förbättras.

Bland personer som är 65 år och äldre, men inte har hemtjänst eller plats på SÄBO, har täckningen med en dos ökat i genomsnitt med 14 % sedan veckan innan. Ökningen är störst i åldersgruppen 75-79 år där täckningen för en dos ökat från 44 till 67 %. Bland de som är 80 år och äldre har ökningen bromsat in då de nu nått en täckning på 88 % som fått sin första dos. I de två äldsta åldersgrupperna, där täckningen alltså är störst, är ökningen av antal fall per vecka inte lika uttalad som i de övriga åldersgrupperna, där antalet fall ökat på samma sätt som i resten av befolkningen. Med tanke på det aktuella smittläget i samhället är det viktigt att vaccinationerna fortsätter i så snabb takt som möjligt.

Läs mer