Vaccinationstäckningen på särskilda boenden för äldre (SÄBO) är hög och har stannat på 94 % som har fått sin första dos och 88 % sin andra. Täckningen förväntas inte kunna bli så mycket högre i denna grupp.

Bland personer 65 år och äldre med omvårdande hemtjänst fortsätter vaccinationstäckningen att öka i långsam takt, 70 % har fått två doser och 85 % minst en dos.

Antalet fall i båda dessa grupper som ingår i fas 1 har nu legat relativt lågt jämfört med befolkningen generellt under hela tredje vågen.

Bland personal som prioriterats för att skydda särskilt känsliga vårdtagare pausades vaccinationen under några veckor men har nu påbörjats så smått igen. Det gäller främst personal på SÄBO och inom hemtjänst men även till viss del personal på sjukhus.

Bland personer som är 65 år och äldre, men inte har hemtjänst eller plats på SÄBO, har täckningen med en dos ökat i genomsnitt med 19 % sedan veckan innan. Ökningen är störst i åldersgruppen 70-74 år där täckningen för en dos ökat från 35 till 65 % på en vecka. Bland de som är 80 år och äldre har ökningen bromsat in då de nu nått en täckning på 90 % som fått sin första dos. Antalet fall bland de över 80 år har inte ökat alls som i resten av befolkningen under de senaste månaderna och även i de andra åldersgrupperna ses nu en inbromsning av antalet fall. Med tanke på det aktuella smittläget i samhället är det viktigt att vaccinationerna fortsätter i så snabb takt som möjligt.

Läs mer