För de som är yngre än 65 år och vaccineras i fas 4 presenteras data per åldersgrupp på vår dashboard med generella data om vaccinationstäckningen i Sverige.

Bekräftade fall i Sverige

Personer 18-65 år med någon underliggande sjukdom eller tillstånd som ökar risken för allvarlig covid-19 är prioriterade i fas 3, som i de flesta regioner påbörjades första veckan i maj. För att identifiera dessa har Patientregistret från Socialstyrelsen använts som dock bara innehåller diagnoskoder från öppen- och slutenvård på sjukhus, varför inte alla i gruppen kommer med i täckningsanalysen. Dock är det troligt att de med allvarligare underliggande sjukdom inkluderats, vilka är de som är viktigast att nå. Täckningen med en dos ligger nu på 59 % och 19 % har även fått en andra dos.

Personer 65 och äldre utan plats på SÄBO eller omvårdande hemtjänst i fas 2, kommer att uppdateras mera sällan. Täckningen med en dos har nått över 91 % och nu pågår främst vaccination av dos två i denna grupp.

Vårdpersonal i slutna somatiska hälso- och sjukvården har ökat med 2,3 % sedan förra uppdateringen och vaccinationstäckningen är nu 78 % för minst 1 dos och 52 % är färdigvaccinerade. För en vecka sedan var andelen som fått två doser vaccin 43 % i denna vårdpersonalgrupp.

Bland LSS-personal ökande vaccinationstäckningen med 3,2 % jämfört med förra uppdateringen. Den totala täckningen för denna grupp är nu 57 %. Andelen färdigvaccinerade i denna personalgrupp är 30 %. För en vecka sedan var andelen som fått två doser vaccin i denna personalgrupp 22 %.

Antalet vaccinerade vårdpersonal har ökat från 517 500 till 532 600 på en vecka. Det innebär att 15 100 personer inom vården fått minst en dos vaccin sedan förra uppdateringen (+ 2,9 %). Även den här veckan har en stor majoritet av allt vaccin som getts varit den andra dosen. Den totala vaccinationstäckningen för hela vårdpersonalgruppen för minst en dos är nu 66 % och 41 % för två doser. För en vecka sedan var den totala andelen färdigvaccinerade vårdpersonal 35 %.

De nationella register som finns över yrke och arbetsgivare uppdateras högst en gång per år, varför personer som bytt yrke och/eller arbetsplats kan vara felregistrerade. Täckningssiffrorna för gruppen riskerar då att visa lägre täckning än den faktiska och i de fall regionala siffror finns så är de mera tillförlitliga.

Uppföljningen av vaccinationstäckning för de som ingick i fas 1, boende på SÄBO och de som har hemtjänst kommer nu att avslutas. Täckningen på SÄBO ligger sedan snart 2 månader på 94 % för minst en dos och 89 % fullvaccinerade med två doser. Motsvarande siffror för personer med omvårdande hemtjänst är 90 % för dos ett och 79 % för dos två.