Alla regioner fortsätter med vaccinationer enligt fas 4 och har nu också påbörjat vaccination av gruppen 16-17 åringar. Nationellt är täckningen med 1 dos 80 procent för alla som är 18 år eller äldre och 60 procent är fullvaccinerade när alla doser rapporterade som givna under vecka 32 räknas med.

Figur 1. Andel vaccinerade per åldersgrupp, t.o.m. vecka 32.

Stapeldiagram över andel vaccinerade per åldersgrupp fram till vecka 31 2021

Generell vaccinationstäckning per åldersgrupp, kön och region presenteras på vår dashboard som man hittar via länk nedan.

Bekräftade fall i Sverige

Data finns också per region i tabellformat och diagram som uppdateras veckovis och visar täckningen till och med senast föregående vecka.

Vaccinationstäckning för alla personer 18 år och äldre per åldersgrupp och region

Där visas också tabeller med ökning av täckning per åldersgrupp jämfört med närmast föregående vecka. På nationell nivå har täckningen med två doser ökat mest i åldersgrupperna 30-39 och 40-49 år (8 respektive 10 procentenheter), vilket innebär en andel fullvaccinerade på 32 respektive 61 procent.

Vad gäller gruppen 16-17 åringar som fått sin första dos så stiger andelen snabbt och det nationella genomsnittet ligger på 35 procent t.o.m. vecka 32. Alla regioner startade inte samtidigt och storleken på gruppen varierar mellan regionerna, varför andelen man hunnit vaccinera hittills skiljer sig åt.

Figur 2. Andel vaccinerade per region i åldersgruppen 16-17 år, t.o.m. vecka 32.

Stapeldiagram som visar vaccinationstäckning med minst en dos och färdigvaccinerade för åldersgruppen 16-17 år, per region. Täckningen med minst en dos varierar mellan 20 procent och 70 procent, beroende på region.

Analysen av täckningsgrad per födelseland, utbildning och ekonomi har också uppdaterats denna vecka. Skillnaden i täckning relaterat till födelseland har minskat något i flera åldersgrupper över 30 år där täckningen bland födda i Sverige nått höga nivåer och ökningen därför bromsat in. För övrigt visar analysen fortsatt oförändrad skillnad på täckning relaterad till inkomst och utbildningsnivå.