Alla regioner fortsätter med vaccinationer enligt fas 4 och har nu sedan några veckor även påbörjat vaccination av gruppen 16-17 åringar. Nationellt är täckningen med 1 dos 81 procent för alla som är 18 år eller äldre och 65 procent är fullvaccinerade när alla doser rapporterade som givna under vecka 33 räknas med.

Figur 1. Andel vaccinerade per åldersgrupp, t.o.m. vecka 33.

Stapeldiagram över andel vaccinerade per åldersgrupp fram till vecka 33 2021

Generell vaccinationstäckning per åldersgrupp, kön och region presenteras på vår dashboard som man hittar via länk nedan.

Bekräftade fall i Sverige

Data finns också per region i tabellformat och diagram som uppdateras veckovis och visar täckningen till och med senast föregående vecka.

Vaccinationstäckning för alla personer 16 år och äldre

Där visas också tabeller med ökning av täckning per åldersgrupp jämfört med närmast föregående vecka. På nationell nivå har täckningen med två doser ökat mest i åldersgrupperna 18-29, 30-39 och 40-49 år (8, 11 respektive 8 procentenheter), vilket innebär en andel fullvaccinerade på 23, 43 respektive 68 procent.

Vad gäller gruppen 16-17 åringar som fått sin första dos så stiger andelen snabbt och det nationella genomsnittet ligger på 47 procent t.o.m. vecka 33. Alla regioner startade inte samtidigt och storleken på gruppen varierar mellan regionerna, varför andelen man hunnit vaccinera hittills skiljer sig åt.

Figur 2. Andel vaccinerade per region i åldersgruppen 16-17 år, t.o.m. vecka 33.

Stapeldiagram som visar vaccinationstäckning med minst en dos och färdigvaccinerade för åldersgruppen 16-17 år, per region. Täckningen med minst en dos varierar mellan 32 procent och 74 procent, beroende på region.

Analysen av täckningsgrad per födelseland, utbildning och ekonomi uppdateras först nästa vecka.

Denna vecka publiceras en ny analys av genombrottsinfektioner. En förväntad ökning av genombrottsinfektioner har skett då en allt större del av befolkningen är vaccinerad med två doser. Dessa infektioner ger dock ofta bara milda eller inga sjukdomssymtom alls.