Nationellt är täckningen med 1 dos 82 procent för alla som är 16 år och äldre och 70 procent är vaccinerade med två doser när alla doser rapporterade under vecka 35 räknas med.

Figur 1. Andel vaccinerade per åldersgrupp, t.o.m. vecka 35.

Stapeldiagram över andel vaccinerade per åldersgrupp fram till vecka 34 2021

Generell vaccinationstäckning per åldersgrupp, kön och region presenteras på vår dashboard: Bekräftade fall i Sverige.

Data finns också per region i tabellformat och diagram som uppdateras veckovis och visar täckningen till och med senast föregående vecka: Vaccinationstäckning för alla personer 16 år och äldre

Där visas också tabeller med ökning av täckning per åldersgrupp jämfört med närmast föregående vecka. På nationell nivå har täckningen med en första dos fortsatt att öka mest i åldersgruppen 16-17 år med drygt 5 procentenheter. Täckningen med två doser har ökat mest i åldersgruppen 18-29 år med 10 procentenheter, vilket innebär en andel fullvaccinerade på 45 procent.

Analysen av täckningsgrad per födelseland, utbildning och ekonomi har inte uppdaterats denna vecka.

Analysen av genombrottsinfektioner har uppdaterats och visar att endast ett fåtal fullvaccinerade personer har fått intensivvård eller avlidit med covid-19 sedan halvårsskiftet.