Nationellt är täckningen med en dos 84 procent för alla som är 16 år och äldre och 79 procent är vaccinerade med två doser, när alla doser rapporterade under vecka 40 räknas med. Ökningen jämfört med vecka 39 var störst (6,5%) för andra dosen till åldersgruppen 16-17 år där nu 48 procent fått en andra dos vaccin. Det är önskvärt att täckningen även i yngre åldersgrupper närmar sig 90 procent och därför oroväckande att ökningstakten med en första dos redan bromsat in vid lägre nivåer i dessa grupper.

Figur 1. Andel vaccinerade per åldersgrupp, t.o.m. vecka 40.

Stapeldiagram som visar vaccinationstäckning med minst en dos respektive färdigvaccinerade för åldersgrupperna 16-17, 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70-79, 80-89 och 90 år eller äldre samt totalt för alla uppräknade åldersgrupper. Förklaring i texten.

Generell vaccinationstäckning per åldersgrupp, kön och region presenteras på vår dashboar: Bekräftade fall i Sverige.

Täckningsgrad bland gravida

Statistik över vaccinationstäckningen bland gravida tas fram i samarbete med Graviditetsregistret. Planen är att uppdatera detta varannan vecka och nästa uppdatering blir på fredag 2021-10-15.

Genombrottsinfektioner

En ny uppdatering av genombrottsinfektioner publiceras också på fredag 2021-10-15.