Generell vaccinationstäckning per åldersgrupp, kön och region presenteras på vår dashboard: Bekräftade fall i Sverige.

Täckningsgrad med en tredje dos

Från och med vecka 43 kommer detta att följas regelbundet i de grupper som rekommenderats en tredje dos. Initialt är det personer med plats på SÄBO eller med hemtjänst med personlig omvårdnad samt övriga som är 80 år och äldre. Täckningen är högst i gruppen SÄBO där en tredjedel hunnit få en tredje dos, figur 1.

Figur 1. Täckning med 1, 2 och 3 doser vaccin mot covid-19 i grupperna SÄBO, personer med hemtjänst (med personlig omvårdnad) och övriga 80 år och äldre, 2021-10-20.

Stapeldiagram som visar täckningen med 1, 2 och 3 doser i de tre grupperna SÄBO, hemtjänst samt övriga som är 80 år och äldre.

Täckningsgrad bland gravida

Statistik över vaccinationstäckningen bland gravida tas fram i samarbete med Graviditetsregistret och uppdaterades 2021-10-15. Dessa data uppdateras varannan vecka.

Den 13 oktober 2021 var det 47 procent av de kvinnor som fött barn i oktober som hade fått minst en dos och 43 procent som hade fått två doser vaccin. Samtidigt var vaccinationstäckningen för alla kvinnor i åldern 30-39 år, 78 respektive 71 procent.

Vaccinationstäckning bland gravida