Vaccinationsuppföljning vecka 50

För att minska risken för att individer blir svårt sjuka i covid-19 är det viktigt att alla som rekommenderas att ta vaccin och har möjlighet, vaccinerar sig mot covid-19. Det gäller särskilt de som har nära kontakt med personer över 70 år och andra som tillhör en riskgrupp. Vuxna som inte är vaccinerade bör vara extra noga med att skydda sig själv och andra från smitta. Särskilda rekommendationer gäller för personal inom vård och omsorg.

Generell vaccinationstäckning per åldersgrupp, kön och region presenteras på vår dashboard: Bekräftade fall i Sverige.

Täckningsgrad med en tredje dos

Den tredje dosen bör ges tidigast sex månader efter den andra dosen, men undantag ner till tidigast fem månader kan göras för personer 65–79 år.

Täckningen med en tredje dos följs regelbundet i de särskilda grupper som den rekommenderats till. Den aktuella täckningen uppdateras på torsdagar och presenteras under en länk längre ner på denna sida. Täckningen är just nu högst i grupperna SÄBO och övriga 80 år och äldre där 83 procent hunnit få en tredje dos, hemtjänst och övriga 65-79 år ligger på 73 respektive 68 procent.

Täckningsgrad vårdpersonal

Täckningen med två doser bland vårdpersonal på sjukhus är hög, i snitt över 90 procent, bland vårdpersonal på SÄBO något lägre men fortfarande högre än generellt i befolkningen i arbetsför ålder. Bland vårdpersonal i hemtjänsten och LSS däremot ligger täckningen strax under nivån i befolkningen generellt. Den statistiska träffsäkerheten bedöms vara sämre för vårdpersonal inom SÄBO, hemtjänst och LSS, då rörligheten på arbetsmarknaden är större jämfört med personalgruppen inom sjukhusvård. Uppgift om arbetsgivare baseras på inkomstdeklarationen från 2019 och mera aktuella data än så finns tyvärr inte på nationell nivå.

Nu har 26 procent av vårdpersonal fått en tredje dos och täckningen är högst på SÄBO med 33 procent, inom sjukhusvård med 30 procent och inom hemtjänst lär täckningen 22 procent. Täckningen med dos tre har ökat med 11 procent på två veckor för vårdpersonal inom både SÄBO och hemtjänst.

Täckningsgrad bland gravida

Statistik över vaccinationstäckningen bland gravida tas fram i samarbete med Graviditetsregistret och uppdateras varannan vecka. Senaste uppdateringen inkluderar data till och med 2021-12-07. Den 7 december 2021 var 7 dagars-medelvärdet bland kvinnor som fött barn 54 procent som hade fått minst en dos och 50 procent som hade fått två doser vaccin. Samma datum var vaccinationstäckningen för alla kvinnor i åldern 18-39 år, 80 respektive 75 procent.

Genombrottsinfektioner

Från och med vecka 45 presenteras nya rapporterade fall i Veckorapporten om covid-19 per vaccinationsstatus, dvs. för ovaccinerade personer respektive vaccinerade personer (genombrottsinfektioner) var för sig. För att kunna jämföra grupperna sinsemellan presenteras även incidensen för respektive grupp, se länk nedan. Under hösten 2021 har antalet bekräftade fall per 100 000 legat betydligt högre för ovaccinerade än för vaccinerade med två doser men skillnaden har minskat vilket tyder på en avtagande vaccinationseffekt. Skillnad mellan grupperna har dock kvarstått vad gäller incidens av intensivvårdade fall och avlidna fall. I de grupper som hunnit få dos tre syns en tydligt ökad skyddseffekt mot infektion igen.