Fas 3 för vaccinering

Personer med underliggande sjukdom

Personer från 18 till 65 år med underliggande sjukdom eller tillstånd som ökar risken för allvarlig covid-19 ingår i fas 3 i prioritetsordningen. Det är inte alldeles enkelt att identifiera individer med underliggande sjukdom. Patientregistret på Socialstyrelsen innehåller diagnoskoder för personer som vårdats inneliggande på sjukhus och de som besökt specialistmottagning på sjukhus. Nedanstående täckningssiffror bygger därför enbart på data om personer som vårdats på sjukhus för sin diagnos, antingen som inneliggande eller på mottagning. Motsvarande data för personer som enbart gått på mottagningar utanför sjukhus finns tyvärr inte på nationell nivå varför de presenterade täckningssiffrorna inte säkert gäller alla med underliggande sjukdom.

Tabell 1. Vaccinationstäckning bland personer 18 till 65 år med riskdiagnoser, per riskgrupp 9 juni.
RiskgruppMinst 1 dos %2 doser %
Kronisk hjärt- och kärlsjukdom, inklusive stroke och hypertoni (högt blodtryck) 69 18
Kronisk lungsjukdom såsom KOL samt svår och instabil astma 41 12
Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder) 51 19
Kronisk lever- eller njursvikt 43 16
Diabetes typ 1 och typ 2 72 15
Tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller behandling 64 21
Downs syndrom 84 59
Två eller flera diagnoser i riskgrupp 61 20
Sammanlagt alla riskgrupper ovan 59 19
Tabell 2. Vaccinationstäckning bland personer 18 till 65 år med riskdiagnoser, per åldersindelning 9 juni.
ÅldersgruppMinst 1 dos %2 doser %
18-44 38 13
45-54 63 17
55-64 79 26
Sammanlagt för samtliga åldersgrupper 18-64 år 59 19
Tabell 3. Vaccinationstäckning bland personer 18 till 65 år med riskdiagnoser, per region 9 juni.
RegionMinst 1 dos %2 doser %
Blekinge län 64 23
Dalarnas län 67 26
Gotlands län 54 21
Gävleborgs län 65 22
Hallands län 56 16
Jämtlands län 53 19
Jönköpings län 61 21
Kalmar län 60 27
Kronobergs län 61 25
Norrbottens län 50 20
Skåne län 56 15
Stockholms län 61 17
Södermanlands län 61 22
Uppsala län 74 19
Värmlands län 64 30
Västerbottens län 49 12
Västernorrlands län 61 25
Västmanlands län 62 19
Västra Götalands län 49 16
Örebro län 54 18
Östergötlands län 75 32
Riket 59 19

Fas 2 för vaccinering

Personer 65 år och äldre

Alla personer som är 65 år och äldre, men inte redan har prioriterats på grund av boende på SÄBO eller för att de har hemtjänst, är först i fas 2 av prioritetsordningen. Det rekommenderas också att man bland dem vaccinerar de äldsta först.

Diagram 1. Vaccinationstäckning nationellt i procent per åldersgrupp från 65 år och uppåt. 9 juni.

Stapeldiagrammet visar andelen vaccinerade bland äldre åldersgrupper, från 65 år och äldre upp till gruppen 80 år och äldre. Täckningsgraden med minst 1 dos är hög, mellan 88 och 94%. Andelen färdigvaccinerade varierar från 43% i ålderskategorin 65-69 år till 87% bland alla 80 år och äldre.

Tabell 4. Vaccinationstäckning i åldersgrupper 65 år och äldre, som inte har hemtjänst eller plats på SÄBO, 9 juni.
Region65-69 år, minst 1 dos (%)65-69 år, färdig-vaccinerade (%)70-74, år, minst 1 dos (%)70-74 år, färdig-vaccinerade (%)75-79 år, minst 1 dos (%)75-79 år, färdig-vaccinerade (%)80+ år, minst 1 dos (%)80+ år, färdig-vaccinerade (%)
Blekinge län 88 27 92 50 94 79 95 91
Dalarnas län 92 41 94 55 96 86 96 93
Gotlands län 92 20 94 48 96 86 96 93
Gävleborgs län 90 48 92 64 94 67 94 89
Hallands län 90 44 94 65 95 66 95 92
Jämtlands län 89 38 93 64 95 76 96 91
Jönköpings län 92 60 95 70 96 77 95 91
Kalmar län 89 33 93 62 94 78 95 90
Kronobergs län 90 47 92 48 94 58 94 89
Norrbottens län 91 52 92 59 95 74 96 89
Skåne län 86 34 90 42 92 64 92 80
Stockholms län 84 43 89 47 92 64 92 86
Södermanlands län 91 55 94 75 95 89 96 92
Uppsala län 92 31 94 58 96 78 96 91
Värmlands län 92 57 94 68 95 83 95 91
Västerbottens län 94 37 96 46 97 60 97 91
Västernorrlands län 91 54 94 56 95 61 95 89
Västmanlands län 90 53 92 40 96 88 95 90
Västra Götalands län 87 40 91 51 93 52 94 82
Örebro län 90 47 93 62 94 82 94 91
Östergötlands län 92 42 94 62 96 88 95 92
Totalt för alla län 88 43 92 54 94 69 94 87
Tabell 5. Vaccinationstäckning per kön och totalt bland personal avseende följande SNI5-kod: 86102 Specialiserad sluten somatisk hälso- och sjukvård på sjukhus, per kön. 9 juni.
PersonalkategoriMinst 1 dos, kvinnor (%)Minst 1 dos, män (%)Minst 1 dos, total (%)Färdig-vaccinerade kvinnor (%)Färdig-vaccinerade män (%)Färdig-vaccinerade total (%)
Läkare 83 83 83 54 60 55
Sjuksköterskor 85 91 88 61 72 66
Kiropraktorer, naprapater, arbetsterapeuter, sjukgymnaster 84 90 85 62 72 63
Undersköterskor och vårdbiträden 81 81 81 58 60 58
Övrigt och uppgift saknas 68 59 66 34 30 33
Total 78 76 78 51 53 52
Tabell 6. Vaccinationstäckning per region bland personal i sluten somatisk hälso- och sjukvård på sjukhus. 9 juni.
RegionMinst 1 dos2 doserAndel som fått minst 1 dos (%)Andel färdigvaccinerade (%)
Blekinge 3 200 2 200 81 55
Dalarna 5 200 3 800 82 59
Gotland 960 590 73 45
Gävleborg 4 800 3 500 82 60
Halland 5 000 3 400 78 53
Jämtland/ Härjedalen 2 100 1 200 83 49
Jönköping 4 900 3 300 69 47
Kalmar 4 400 3 500 82 65
Kronoberg 3 900 3 000 78 59
Norrbotten 4 000 2 200 73 40
Skåne 21 100 15 400 80 58
Stockholm 22 600 15 200 73 49
Södermanland 4 300 2 900 75 50
Uppsala 8 400 5 200 78 49
Värmland 4 600 3 500 82 61
Västerbotten 6 900 3 100 80 35
Västernorrland 3 800 2 800 72 53
Västmanland 4 800 3 500 78 57
Västra Götaland 25 400 15 100 77 45
Örebro 5 600 3 700 81 53
Östergötland 8 200 6 000 84 62
Riket 154 100 102 900 78 52

Personal inom LSS-vård

Personal som arbetar inom LSS (lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade) ingår i fas 2. SCB:s register har använts för att identifiera personalen. Det är dock svårt att via register säkert urskilja de som har patientnära arbetsuppgifter från de som inte har det.

Tabell 7. Vaccinationstäckningen per kön och totalt bland personal inom boende/öppna insatser med särskild service för personer med utvecklingsstörning eller psykiska funktionshinder (LSS-personal) SNI5-kod: 88102 samt 87201. 9 juni.
PersonalkategoriMinst 1 dos, kvinnor (%)Minst 1 dos, män (%)Minst 1 dos, total (%)Färdig-vaccinerade kvinnor (%)Färdig-vaccinerade män (%)Färdig-vaccinerade total (%)
Personliga assistenter 51 49 51 24 23 24
Sjuksköterskor 76 81 76 61 63 61
Skötare 68 64 67 39 32 37
Undersköterskor och vårdbiträden 60 52 58 39 33 38
Vårdare, boendestödjare 70 65 69 39 35 38
Övrigt och uppgift saknas 46 42 45 21 18 20
Total 58 53 57 31 26 30
Tabell 8. Vaccinationstäckningen bland personal inom boende/öppna insatser med särskild service för personer med utvecklingsstörning eller psykiska funktionshinder (LSS-personal) SNI5-kod: 88102 samt 87201. 9 juni.
RegionMinst 1 dos2 doserAndel som fått minst 1 dos (%)Andel färdigvaccinerade (%)
Blekinge 1 300 660 65 33
Dalarna 2 800 1 700 67 39
Gotland 690 450 66 43
Gävleborg 2 500 730 65 19
Halland 2 300 980 61 27
Jämtland 1 200 310 66 16
Jönköping 2 500 1 600 59 37
Kalmar 2 400 1 800 67 49
Kronoberg 1 500 1 200 61 46
Norrbotten 2 500 1 200 63 31
Skåne 9 700 4 700 55 27
Stockholm 13 700 8 700 54 34
Södermanland 2 800 1 400 62 32
Uppsala 3 300 840 64 17
Värmland 2 700 1 700 70 44
Västerbotten 3 200 1 000 65 21
Västernorrland 2 300 860 66 24
Västmanland 2 200 1 600 58 41
Västra Götaland 8 500 3 400 40 16
Örebro 2 900 2 100 58 42
Östergötland 4 200 2 300 66 35
Riket 75 200 39 100 57 30

Information gällande uppdateringar för Fas 1

Uppföljningen av vaccinationstäckning för de som ingick i fas 1, boende på SÄBO och de som har hemtjänst kommer nu att avslutas. Täckningen på SÄBO ligger sedan snart 2 månader på 94 % för minst en dos och 89 % fullvaccinerade med två doser. Motsvarande siffror för personer med omvårdande hemtjänst är 90 % för dos ett och 79 % för dos två.

Fas 1 för vaccinering

Boende på SÄBO och personer med hemtjänst med personlig omvårdnad

Nedan visas vaccinationstäckningen bland:

  • personer som bor i särskilt boende för äldre (SÄBO)
  • personer som är 65 år och äldre och som har hemtjänst med personlig omvårdnad (dvs. inte de som enbart har matinköp eller trygghetslarm).

Siffrorna i tabellen är minimivärden. Den verkliga täckningen är troligen högre, beroende på en viss fördröjning i inrapporteringen. Variationen mellan regionerna antas främst bero på hur snabbt man valt att vaccinera personalgruppen.

För ytterligare information om prioriteringsordningen se under Rekommendationer om prioritetsordning för vaccination mot covid-19.

Diagram 2. Vaccinationstäckningen nationellt bland personer som är 65 år och äldre, och som bor på SÄBO eller har hemtjänst med personlig omvårdnad. 26 maj.

Diagrammet visar ett stapeldiagram för vaccinationstäckning med en och två doser i grupperna SÄBO och Hemtjänst. För SÄBO är täckningen 94 % med en dos och 89 % med två doser. För hemtjänst 90 % respektive 79 %.

Diagram 3. Vaccinationstäckningen bland personer som är 65 år och äldre och som bor på SÄBO, per region. 26 maj.

Ett stapeldiagram som visar vaccinationstäckningen på SÄBO per region för en och för två doser. Samtliga ligger över 90 % för dos ett. För dos två varierar täckningen mellan 84 och 95 %

Diagram 4. Vaccinationstäckningen bland personer som är 65 år och äldre, och som har hemtjänst med personlig omvårdnad, per region. 26 maj.

Ett stapeldiagram som visar vaccinationstäckningen för de som har hemtjänst, per region för en och för två doser. För dos ett varierar täckningen mellan 88 och 93 %. För dos två varierar täckningen mellan 74 och 86 %.

Vaccinationstäckning för alla personer 65 år och äldre per region

Personal inom äldrevården och hemtjänsten

För att undersöka vaccinationstäckningen bland personal inom äldrevården och hemtjänsten har vi använt information från SCB:s register, som har samkörts med det nationella vaccinationsregistret (NVR).

Information om näringsgren och yrke baseras på systemen standard för svensk näringsgrensindelning (SNI) och standard för svensk yrkesklassificering (SSYK). SNI kodar för arbetsgivare varför all personal, även de som inte har kontakt med omsorgstagare, är inkluderad i totalsiffran. Särskilt inom hemtjänsten finns en stor andel personal utan yrkesklassificering.

Tabell 9. Vaccinationstäckningen per kön och totalt bland personal inom vård och omsorg som arbetar nära personer som bor på särskilt boende för äldre (SÄBO). SNI5-kod: 87301. 26 maj.
PersonalkategoriMinst 1 dos, kvinnor (%)Minst 1 dos, män (%)Minst 1 dos, total (%)Färdig-vaccinerade kvinnor (%)Färdig-vaccinerade män (%)Färdig-vaccinerade total (%)
Sjuksköterskor 78 82 78 58 63 58
Undersköterskor och vårdbiträden 69 60 68 47 40 46
Övrigt och uppgift saknas 53 42 50 27 20 26
Totalt för personalkategorierna 66 54 65 43 34 42
Tabell 10. Vaccinationstäckningen bland personal på särskilt boende för äldre (SÄBO) per region. Avrundade faktiska antal och procent. 26 maj.
RegionMinst 1 dos2 doserAndel som fått minst 1 dos (%)Andel färdigvaccinerade (%)
Blekinge 2 200 1 600 73 53
Dalarna 4 100 2 200 73 38
Gotland 990 720 71 52
Gävleborg 3 700 2 500 72 50
Halland 3 300 2 100 68 43
Jämtland/ Härjedalen 2 500 1500 71 44
Jönköping 4 100 2 900 63 44
Kalmar 3 600 2 400 71 48
Kronoberg 2 600 1 800 63 44
Norrbotten 3 400 2 300 76 52
Skåne 12 000 8 900 65 49
Stockholm 13 900 8 600 59 36
Södermanland 3 100 1 900 69 41
Uppsala 3 600 2 600 68 49
Värmland 4 000 2 700 78 54
Västerbotten 4 100 3 000 71 52
Västernorrland 3 500 2 500 76 54
Västmanland 2 900 2 100 64 46
Västra Götaland 13 500 6 600 52 25
Örebro 3 900 3 000 68 53
Östergötland 5 400 3 500 68 45
Riket 100 300 65 600 65 42
Tabell 11. Vaccinationstäckningen per kön och totalt bland personal inom vård och omsorg som arbetar nära personer som har hemtjänst med personlig omvårdnad. SNI5-kod: 88101. 26 maj.
PersonalkategoriMinst 1 dos, kvinnor (%)Minst 1 dos, män (%)Minst 1 dos, total (%)Färdig-vaccinerade kvinnor (%)Färdig-vaccinerade män (%)Färdig-vaccinerade total (%)
Sjuksköterskor 80 81 80 59 59 59
Undersköterskor och vårdbiträden 59 48 57 33 27 32
Övrigt och uppgift saknas 45 38 44 17 13 16
Totalt för personalkategorierna 55 44 52 28 21 26
Tabell 12. Vaccinationstäckningen bland personal inom hemtjänst per region. Avrundade faktiska antal och procent. 26 maj.
RegionMinst 1 dos2 doserAndel som fått minst 1 dos (%)Andel färdigvaccinerade (%)
Blekinge 1 800 980 63 34
Dalarna 3 200 1 200 58 22
Gotland 380 270 64 46
Gävleborg 3 500 1 800 56 29
Halland 3 100 1 500 57 28
Jämtland/ Härjedalen 1 200 540 60 26
Jönköping 3 300 2 100 54 33
Kalmar 2 600 1 500 59 35
Kronoberg 1 100 630 52 29
Norrbotten 3 300 1 800 58 33
Skåne 9 500 4 600 53 26
Stockholm 8 800 4 600 45 24
Södermanland 2 900 1 200 54 23
Uppsala 2 900 1 300 52 22
Värmland 3 400 2 000 70 42
Västerbotten 3 000 1 300 53 23
Västernorrland 3 300 1 700 59 31
Västmanland 2 100 1 300 50 32
Västra Götaland 9 700 3 700 41 16
Örebro 2 500 1 700 54 37
Östergötland 3 900 1 900 58 28
Riket 75 500 37 800 52 26

Läs mer