Indikatorsbeskrivningar

Lyssna

I uppföljningssystemet Folkhälsan i Sverige ingår indikatorer för alla åtta folkhälsopolitiska målområden samt för utvalda hälsoutfall.

Dokumentet Folkhälsan i Sverige – Indikatorbeskrivningar innehåller beskrivningar av de indikatorer vi följer inom Folkhälsan i Sverige och syftar till att underlätta förståelsen av uppföljningen av folkhälsans utveckling.

Folkhälsan i Sverige – Indikatorsbeskrivningar (PDF, 757 kB)

Bakgrund till urvalet av indikatorer finns i i en bilaga:

På väg mot en god och jämlik hälsa – Stödstruktur för det statliga folkhälsoarbetet – Bilaga 5: Indikatorbeskrivningar (PDF, 1,5 MB)