Hälsa

 • Dödlighet enligt alkoholindex

  Dödlighet enligt alkoholindex är en av de indikatorer som Folkhälsomyndigheten valt för att mäta folkhälsan och dess bestämningsfaktorer. Tillsammans med övriga indikatorer ger den en bild av folkhälsan…

 • Dödlighet, förtida

  Förtida dödlighet är en av de indikatorer som Folkhälsomyndigheten valt för att mäta folkhälsan och dess bestämningsfaktorer. Tillsammans med övriga indikatorer ger den en bild av folkhälsan i Sverige…

 • Dödlighet i cancer

 • Dödlighet i cirkulationsorganens sjukdomar

  Dödlighet i cirkulationsorganens sjukdomar är en av de indikatorer som Folkhälsomyndigheten valt för att mäta folkhälsan och dess bestämningsfaktorer. Tillsammans med övriga indikatorer ger den en bild…

 • Dödlighet i suicid (självmord)

  Dödlighet i suicid (självmord) är en av de indikatorer som Folkhälsomyndigheten valt för att mäta folkhälsan och dess bestämningsfaktorer. Tillsammans med övriga indikatorer ger den en bild av folkhälsan…

 • Dödlighet, läkemedels- och narkotikaförgiftningar

  Dödlighet i läkemedels- och narkotikaförgiftningar är en av de indikatorer som Folkhälsomyndigheten valt för att mäta folkhälsan och dess bestämningsfaktorer. Tillsammans med övriga indikatorer ger den…

 • Dödlighet på grund av yttre orsaker (skador och förgiftningar)

  Dödlighet på grund av yttre orsaker (skador och förgiftningar) är en av de indikatorer som Folkhälsomyndigheten valt för att mäta folkhälsan och dess bestämningsfaktorer. Tillsammans med övriga indikatorer…

 • Fallolyckor bland äldre

  Fallolyckor bland äldre är en av de indikatorer som Folkhälsomyndigheten valt för att mäta folkhälsan och dess bestämningsfaktorer. Tillsammans med övriga indikatorer ger den en bild av folkhälsan i…

 • Insjuknande i hjärtinfarkt

  Insjuknande i hjärtinfarkt är en av de indikatorer som Folkhälsomyndigheten valt för att mäta folkhälsan och dess bestämningsfaktorer. Tillsammans med övriga indikatorer ger den en bild av folkhälsan…

 • Insjuknande i stroke

  Insjuknande i stroke är en av de indikatorer som Folkhälsomyndigheten valt för att mäta folkhälsan och dess bestämningsfaktorer. Tillsammans med övriga indikatorer ger den en bild av folkhälsan i Sverige…

 • Medellivslängd

  Medellivslängd är en av de indikatorer som Folkhälsomyndigheten valt för att mäta folkhälsan och dess bestämningsfaktorer. Tillsammans med övriga indikatorer ger den en bild av folkhälsan i Sverige…

 • Psykisk ohälsa

  Här presenteras data om nedsatt psykiskt välbefinnande, psykosomatiska besvär bland skolelever, stress samt ängslan, oro eller ångest.

 • Självskattat allmänt hälsotillstånd

  Självskattat allmänt hälsotillstånd är en av de indikatorer som Folkhälsomyndigheten valt för att mäta folkhälsan och dess bestämningsfaktorer. Tillsammans med övriga indikatorer ger den en bild av folkhälsan…

 • Spädbarnsdödlighet

  Spädbarnsdödlighet är en av de indikatorer som Folkhälsomyndigheten valt för att mäta folkhälsan och dess bestämningsfaktorer. Tillsammans med övriga indikatorer ger den en bild av folkhälsan i Sverige…

 • Våldsrelaterade skador

  Våldsrelaterade skador är en av de indikatorer som Folkhälsomyndigheten valt för att mäta folkhälsan och dess bestämningsfaktorer. Tillsammans med övriga indikatorer ger den en bild av folkhälsan i Sverige…

 • Övervikt och fetma

  Övervikt och fetma är en av de indikatorer som Folkhälsomyndigheten valt för att mäta folkhälsan och dess bestämningsfaktorer. Tillsammans med övriga indikatorer ger den en bild av folkhälsan i Sverige…

Gå till toppen av sidan