Tillgängliga indikatorer idag

Övergripande indikatorer på hälsa

Psykisk hälsa

Cirkulationsorganens sjukdomar

Cancer

Yttre orsaker

Alkoholrelaterad sjukdom samt läkemedels- och narkotikaförgiftningar

Mellanliggande riskfaktorer för hälsa

Planerade indikatorer

  • Psykisk påfrestning, allvarlig

Ta fram egen statistik

Folkhälsomyndigheten har två webbaserade verktyg där du själv kan ta fram statistik över hälsoutfall och hälsans bestämningsfaktorer.