Tillgängliga indikatorer idag

Planerade indikatorer

  • Psykisk påfrestning, allvarlig

Ta fram egen statistik

Folkhälsomyndigheten har två webbaserade verktyg där du själv kan ta fram statistik över hälsoutfall och hälsans bestämningsfaktorer.