Huvudsakliga resultat

Den senaste undersökningen, för 2017/18, visar att:

  • De allra flesta elever i Sverige är tillfreds med livet och skattar sin hälsa som god.
  • Flera av de levnadsvanor som mäts fortsätter också att förbättras, med t.ex. färre som varit berusade och färre som provat att röka.
  • Det är fortfarande få som når rekommendationen om minst en timmes fysisk aktivitet om dagen. Däremot har andelen som tränar minst fyra gånger i veckan ökat sedan 1980-talets mitt.
  • Många skolbarn har återkommande psykiska och somatiska besvär, såsom känner sig irriterade eller på dåligt humör, har svårt att sova, har huvudvärk eller ont i magen. Besvären förekommer oftare bland flickor än pojkar.
  • Det är vanligare att pojkar är nöjda med sin kropp, dvs. tycker att de väger lagom mycket, medan fler flickor tycker att de är för tjocka.
  • De flesta kan prata med sin mamma om bekymmer. Andelen som kan prata med sin pappa är mindre, men har ökat de senaste åren.
  • Trivseln i skolan har minskat sedan förra undersökningen, medan en större andel uppger att de ofta eller väldigt ofta har för mycket skolarbete. Den självrapporterade skolstressen är utbredd.

Läs mer

Rapporter kring skolbarns hälsovanor