Levnadsvanor

Hur mår skolbarn i Sverige och vilka vanor har de? Det tar Folkhälsomyndigheten reda på genom undersökningen Skolbarns hälsovanor. Undersökningen är internationell och genomförs vart fjärde år i ett femtiotal länder. Den senaste datainsamlingen genomfördes 2017/18.

Skolbarn äter bättre, röker och dricker mindre men rör sig för lite

Allt färre dricker läsk och äter godis dagligen, medan allt fler äter grönsaker. Däremot är det dagliga intaget av frukt oförändrat och det är få som äter frukt varje dag. Flera av de levnadsvanor som mäts har förbättrats eller varit oförändrade över tid. Det visar svaren för 2017/18.

Maria Corell, utredare på Folkhälsomyndigheten, berättar om resultaten från undersökningen Skolbarns hälsovanor 2017/18.

Rökningen av tobakscigaretter bland 15-åringar har minskat över tid och även jämfört med 2013/14. Drygt 20 procent av 15-åringarna uppger att de har rökt tobakscigaretter. Däremot har cirka 23 procent av de 15-åriga flickorna och 32 procent av pojkarna i samma ålder rökt e-cigaretter.

Andelen 13- och 15-åringar som druckit sig berusade har minskat kontinuerligt sedan studien startade 1985/86. 2017/18 uppgav 22 av de 15-åriga flickorna och 17 procent av pojkarna i samma ålder att de varit berusade. Detta är även en minskning sedan föregående mätning 2013/14.

Det är fortfarande få som når rekommendationen om minst en timmes fysisk aktivitet om dagen. Däremot har andelen som tränar minst fyra gånger i veckan ökat sedan 1980-talets mitt, och det är vanligare att pojkar tränar minst fyra gånger i veckan än att flickor gör det.

Läs mer

WHO:s rapport Growing up unequal: gender and socioeconomic differences in young people's health and well-being

Läs undersökningen här

  • Skolbarns hälsovanor i Sverige 2017/18 - grundrapport

    Utgivningsår 2019 Författare Folkhälsomyndigheten

    Hur har barns och ungas livsvillkor, levnadsvanor och hälsa utvecklats över tid? Vilka skillnader finns mellan flickor och pojkar samt mellan olika åldrar?…

Gå till toppen av sidan