Allt fler kan prata om problem med sin pappa

Att kunna prata om problem med sina föräldrar är viktigt för barns och ungas psykiska hälsa. Psykosomatiska besvär, såsom huvudvärk, magont och nedstämdhet, är vanligare bland elever som uppger att de har svårt för att prata med en eller båda föräldrar. Det visar tidigare analyser av studien Skolbarns hälsovanor.

Varför har den psykiska ohälsan ökat bland barn och unga i Sverige?

Resultat från Skolbarns hälsovanor 2017/18 visar att många flickor och pojkar uppger att de har lätt för att prata med sin mamma om problem: 87 procent av flickorna och 91 procent av pojkarna i åldern 11−15 år uppgav detta. Andelen har varit stabil sedan studien startade 1985/86.

Andelen som uppger att de har lätt att prata med pappa är något mindre, särskilt bland 13- och 15-åriga flickor. Sedan undersökningen 2009/10 ses dock en ökning av andelen 13- och 15-åriga flickor och pojkar som uppger att de har lätt att prata med sin pappa.

Film som visar hur stor andel flickor och pojkar som kan prata om problem med sina föräldrar och hur denna andel har ökat över tid.

Andelen elever som uppger att de kan prata om problem med sin pappa är hög i Sverige jämfört med i många andra länder. Det visar Världshälsoorganisationen (WHO), som sammanställer resultaten från alla länder som deltar i studien Skolbarns hälsovanor.

År 2013/14 uppgav 64 procent av de 15-åriga flickorna och 75 procent av de 15-åriga pojkarna i Sverige att de hade lätt eller mycket lätt för att prata med sin pappa. Då hamnade Sverige på plats 4 av 37 bland 15-åriga flickor i Europa.

Ökningen kan hänga samman med att pappors uttag av föräldraledighet har ökat och att de därmed har blivit mer delaktiga i sina barns uppväxt. Detta stöds av flera studier.

Figur 1. Andel 15-åriga flickor som kan prata med sin pappa om problem 2013/2014.

Andel 15-åriga flickor 2013/2014 som kan prata med sin pappa om problem i olika länder. Sverige ligger på 4:e plats i listan med 64 procent

Källa: WHO:s rapport Growing up unequai (who.int)