ANDT-uppföljning – beskrivande analyser

Folkhälsomyndigheten ansvarar för en samordnad uppföljning av alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken (ANDT).

Webbplatsen www.andtuppfoljning.se syftar till att tillgängliggöra data och stödja arbetet med uppföljning av utvecklingen inom ANDT och riktar sig till statliga myndigheter, länsstyrelser, landsting, kommuner och organisationer. Den innehåller också beskrivande analyser baserad på den statistik som finns i verktyget Indikatorlabbet.

Till beskrivande analyser

Gå till toppen av sidan