Hälsorapport 2016

Hälsorapport 2016 är ett webbaserat enkätsystem som används av Folkhälsomyndigheten. Hälsorapport består av en grupp inbjudna personer från hela Sverige som tillsammans hjälper Folkhälsomyndigheten att få en bild av befolkningens hälsa och syn på hälsa.

Hälsorapport 2013-2014

Hälsorapport 2013-2014 är ett webbaserat rapporteringssystem som användes för att följa förekomsten av akut luftvägsinfektion, influensaliknande sjukdom och magsjuka i befolkningen. Det byggde på att frivilliga deltagare varje vecka rapporterade om de var sjuka eller friska. På detta sätt var det möjligt att nå dem som aldrig söker vård. Projektet byggde vidare på erfarenheter från de tidigare projekteten Sjukrapport och Influensakoll.

Vilka står bakom detta?

Hälsorapport genomförs av Folkhälsomyndigheten och finansieras också av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). SCB ansvarar för urvalet av inbjudna och utskicket. Hälsorapport har sitt ursprung i ett europeiskt samarbete som kallas Influenzanet och som involverar flera organisationer i mer än tio länder.