Hur går Hälsorapport till?

I november 2015 bjöds cirka 35 000 personer i åldrarna 0 till 85 år in att delta i Hälsorapport under hela 2016. Hälsorapport hade i början av 2016 fler än 4 500 deltagare. Under 2016 kommer deltagarna att få en enkät i månaden skickad till sin e-post med frågor som kan handla om smittsamma sjukdomar, folkhälsa eller hälsohot.

Resultatet från enkäterna kommer sedan presenteras helt anonymt på Hälsorapports webbplats (www.halsorapport.se) och användas i Folkhälsomyndighetens publikationer.

Vid händelse av till exempel en pandemi kan veckovisa enkäter med frågor om sjukdomssymptom komma att införas för att få en bild av smittläget. Hälsorapport 2013-2014 användes i detta syfte.

Hälsorapport bygger på erfarenheter från de tidigare projekteten Sjukrapport, Influensakoll och Hälsorapport under 2013-2014.

I november 2016 bjuds ytterligare 15 000 personer i åldrarna 0 till 85 år in att delta i Hälsorapport under 2016-2017.