Här har vi samlat excelfiler tillgängliga för nedladdning. Filerna innehåller så kallade makron, vilket kräver att säkerhetsinställningarna för makron i Excel är inställda på att tillåta osignerade makron.

Filerna är komprimerade i zip-format och måste packas upp för att användas. Observera att de uppackade filerna blir väldigt stora (upp till 70 Mb) på grund av den stora datamängden med tillhörande beräkningar.

Relaterade länkar

Tolkning av diagram och tabeller (PDF, 118 kB)

Frågor till indikatorer (PDF, 22 kB)

Enkätformuläret (PDF, 177 kB)

Resultat län och kommun