För varje skola med årskurs 9 och varje kommun med årskurs 6 och 9 presenteras resultatet i form av rosdiagram. Diagrammen visar hur eleverna uppfattar sin situation. Fäst inte för stor vikt vid enstaka avvikelser i något diagram. Alla undersökningar innehåller en viss slumpvariation. Bedöm istället värdet av flera indikatorer samtidigt.

Fördjupad förklaring till tolkning och användning av resultaten (PDF, 118 kB)

Klicka på ditt län för att komma vidare till resultaten för din kommun, stadsdel eller skola.

Diagram