• Varje år består det nationella urvalet av 20 000 personer i åldrarna 16–84 år. Landsting/regioner erbjuds att delta med ytterligare urval för respektive län/region. 2016 bestod det totala urvalet av ca 33 000 personer, varav ungefär hälften svarade.
  • Det nationella urvalet är obundet och slumpmässigt.
  • Frågeformuläret omfattar 62 frågor och kompletteras med folkbokföringsuppgifter från SCB.
  • Resultatet viktas så att det kan visas för hela populationen.

Läs mer om Nationella folkhälsoenkäten och se de senaste resultaten under Statistikdatabaser & visualisering.