Uppdaterad 30 juni 2021

Högnivåmöte om Agenda 2030

FN:s politiska högnivåforum 2021 om hållbar utveckling (HLPF), 6-15 juli, syftar till att följa upp genomförandet av Agenda 2030. Tema för HLPF 2021 Hållbar och motståndskraftig återhämtning från covid-19-pandemin som främjar ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling

Följande mål i Agenda 2030 granskas under mötet:

  • 1. Ingen fattigdom
  • 2. Ingen hunger
  • 3. Hälsa och välbefinnande
  • 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • 10. Minskad ojämlikhet
  • 12. Hållbar konsumtion och produktion
  • 16. Fredliga och inkluderande samhällen
  • 17. Genomförande och globalt partnerskap

Vid årets HLPF presenterar 44 länder frivilliga nationella granskningar av målen i Agenda 2030. Sverige är ett av dessa länder och kommer presentera sin rapport 15 juli:

Regeringskansliet:  Sveriges genomförande av Agenda 2030 för hållbar utveckling

Den svenska delegationen vid HLPF leds av miljö- och klimatminister samt vice statsminister Per Bolund.

FN:s webbplats för mötet