Uppdaterad 14 juni 2022

Regleringsbrev 2022 och Agenda 2030

Operativa gruppen inom GD-Forum för Agenda 2030 har nu sammanställt de uppdrag, återrapporteringskrav eller villkor för anslag som kopplar till Agenda 2030 i 2022 års regleringsbrev. Sammanställning och analysen innefattar myndigheterna som ingår i GD-Forum för Agenda 2030.

Sammanställningen visar att en lägre andel av medlemmarna i GD-Forum har fått skrivningar i sina regleringsbrev kring Agenda 2030 för år 2022 (51%), jämfört med år 2021 (56%). Förutom för myndigheterna under Miljödepartementet, där alla myndigheter även i år fått skrivningar kring Agenda 2030 i sina regleringsbrev är bilden fortsatt splittrad, såväl mellan som ofta även inom departementen.

De uppdrag som ges kring Agenda 2030 varierar från generella till dem där rapporteringen exempelvis ska utgå ifrån kärnverksamheten, det riksdagsbundna målet om Agenda 2030, vissa av målen i agendan eller vissa dimensioner av hållbarhet. Många av GD-Forums medlemsmyndigheter har inte fått några uppdrag kring Agenda 2030 i sina regleringsbrev någon gång under de senaste tre åren och bland landets största myndigheter som helhet saknar flertalet uppdrag kring Agenda 2030 även i år.

Läs mer 

Regleringsbrev 2022-Agenda 2030 (Pdf) 

Regleringsbrev 2022-Agenda 2030 (Excel)