Regleringsbrev 2023 och Agenda 2030

Operativa gruppen inom nätverket GD-Forum har sammanställt de uppdrag, återrapporteringskrav eller villkor för anslag som kopplar till Agenda 2030 i 2023 års regleringsbrev. Sammanställningen och analysen innefattar främst myndigheterna som ingår i nätverket GD-Forum.

Sammanställningen visar att en lägre andel av myndigheterna i GD-Forum har fått skrivningar i sina regleringsbrev kring Agenda 2030 för år 2023 (41%), jämfört med åren 2022 (51%) och 2021 (56%). Liksom tidigare år har de myndigheter som förut låg under Miljödepartementet (nu Klimat- och Näringslivsdepartementet) samt myndigheter under Kulturdepartementet i större utsträckning fått skrivningar kring Agenda 2030 i sina regleringsbrev.

Regeringsskiftet under hösten 2022 har inte påverkat skrivningarna kring Agenda 2030 i 2023 års regleringsbrev, utan de är i hög utsträckning desamma som föregående år. De uppdrag som getts kring Agenda 2030 varierar från generella till dem där rapporteringen exempelvis ska utgå ifrån kärnverksamheten, det riksdagsbundna målet om Agenda 2030, vissa av målen i agendan eller vissa dimensioner av hållbarhet.

Många av GD-Forums medlemsmyndigheter har inte fått några uppdrag kring Agenda 2030 i sina regleringsbrev någon gång under de senaste fyra åren och bland landets största myndigheter som helhet har ingen myndighet fått någon skrivning om Agenda 2030 i regleringsbrevet för 2023. Ingen myndighet under Arbetsmarknadsdepartementet, Försvarsdepartementet och Justitiedepartementet har fått några skrivningar kring Agenda 2030 i regleringsbreven för 2023. Likaså har ingen myndighet i GD-Forum, som inte tidigare haft något uppdrag kring Agenda 2030, fått det för 2023.

Läs mer 

Regleringsbrev 2023-Agenda 2030 (Pdf)

Regleringsbrev 2023-Agenda 2030 (Excel)