Här hittar du kunskapsunderlag i form av rapporter, publikationer, broschyrer och andra publikationer om hiv som producerats av Folkhälsomyndigheten och vid de tidigare myndigheterna Statens folkhälsoinstitut, Smittskyddsinstitutet och Socialstyrelsens hälsoskyddsdelar. Du finner även filmer samt utbildningsmaterial om hiv idag.