Uppdaterad 15 juni 2018

Kunskapstest om hiv

Fråga 1: Hur kan hiv överföras?

1. Genom hudkontakt.
X. Genom kyssar.
2. Genom blod, sexuella kontakter och vid graviditet.

Fråga 2: När är risken att överföra viruset till andra som störst?

1. När man precis fått hiv.
X. Efter ett år.
2. Risken är lika stor hela tiden.

Fråga 3: Symtom på hiv märks först efter en tid hos vissa, medan andra uppvisar tecken redan några veckor efter smittillfället. Vad kännetecknar hiv i tidigt skede?

1. Håravfall och kraftiga magsmärtor.
X. Viktuppgång och klåda.
2. Feber, halsont, hudutslag, och svullna lymfkörtlar.

Fråga 4: När ska man erbjuda ett hivtest?

1. Bara om patienten har haft sex med homosexuella män.
X. Det är alltid bra att erbjuda ett hivtest.
2. Bara om patienten aldrig har testat sig tidigare.

Fråga 5: Varför är det viktigt att få en tidig diagnos?

1. För att få behandling så snabbt som möjligt, slippa komplikationer och minimera risken att viruset sprids vidare.
X. För att det är jobbigt att gå runt och oroa sig.
2. För att man snabbt måste isoleras från omgivningen.

Fråga 6: Är det tillåtet att ha sex fast man har hiv?

1. Nej, det är inte tillåtet eftersom kondomer kan gå sönder under samlaget.
X. Ja, om den man har sex med också har hiv.
2. Ja, det är tillåtet om man använder kondom.

Fråga 7: Kan man ha hiv och ändå föda ett barn utan hiv?

1. Ja, om man har en välinställd behandling.
X. Nej, då får barnet också hiv.
2. Nej, även med välinställd behandling finns stor risk för överföring av virus till det ofödda barnet.

Fråga 8: Påverkas livslängden av en hivinfektion som är behandlad?

1. Ja, den blir kortare.
X. Ja, den förkortas med ungefär 15 år.
2. Nej, om hivinfektionen är välbehandlad påverkas inte livslängden.

Fråga 9: Har det hänt att hiv har överförts genom sticktillbud och skärskador etc. från patienter till vårdpersonal i Sverige?

1. Nej, det har aldrig hänt.
X. Ja, det har hänt några enstaka gånger.
2. Ja, det har hänt många gånger.

Fråga 10: Kan vårdgivarens bemötande påverka hivbehandlingen?

1. Nej, bemötandet har ingen betydelse.
X. Ja, bemötandet är avgörande för bra behandling.
2. Det är bättre att man överlåter allt bemötande till en psykolog.

Här är de rätta svaren

 • Fråga 1. Hur kan hiv överföras?

  Svar: 2 – hiv kan överföras genom blod, via sexuella kontakter och i samband med graviditet och amning. Men med en välinställd behandling är risken att överföra viruset till andra minimal vid sexuella kontakter.

 • Fråga 2: När är risken att överföra viruset till andra som störst?

  Svar: 1 – överföringsrisken är störst under de allra första månaderna om infektionen är obehandlad. Risken ökar också vid höga virusnivåer vilket är särskilt vanligt vid slutstadiet av infektionen, som benämns aids.

 • Fråga 3: Symtom på hiv märks först efter en tid hos vissa, medan andra uppvisar tecken redan några veckor efter smittillfället. Vad kännetecknar hiv i tidigt skede?

  Svar: 2 – de tidiga symtomen på hiv liknar ofta influensa med halsont, feber, hudutslag och svullna lymfkörtlar. Det är också vanligt att man inte märker något alls. Efter ett antal år utan behandling kan opportunistiska infektioner och tumörsjukdomar uppträda. I ett sent skede uppträder mer allvarliga infektioner, till exempel svårbehandlad lunginflammation. Detta sena skede i infektionens förlopp kallas aids.

 • Fråga 4: När ska man erbjuda ett hivtest?

  Svar: X – det är alltid bra att erbjuda hivtest, givetvis med respekt för patientens självbestämmande och med förståelse för att alla patienter inte vill behöva motivera sina skäl till varför hen vill ta ett test. Både testning och rådgivning ska vara lättillgänglig för allmänheten även om ingen specifik misstanke om hivsmitta finns. Hivtest är alltid gratis för patienten och det ska finnas möjlighet att testa sig anonymt.

 • Fråga 5: Varför är det viktigt att få en tidig diagnos?

  Svar: 1 – ju tidigare diagnosen ställs, desto tidigare kan hivbehandlingen påbörjas. Då minimeras skadan på immunförsvaret, risken att överföra viruset vidare vid sexuella kontakter minimeras och patienten behöver inte drabbas av komplikationer.

 • Fråga 6: Är det tillåtet att ha sex fast man har hiv?

  Svar: 2 – ja, enligt smittskyddslagen är det tillåtet ha sex om man använder kondom och i förväg berättar för sina sexpartner att man har hiv. Om man har en välinställd hivbehandling och inga andra sexuellt överförda infektioner kan behandlande läkare besluta om att plikten att informera sexpartner inte är nödvändig. Då bedöms risken att överföra hiv genom vaginala, anala eller orala samlag som minimal, förutsatt att kondom används.

 • Fråga 7: Kan man ha hiv och ändå föda ett barn utan hiv?

  Svar: 1 – ja, om den gravida kvinnan får hivbehandling under graviditet och förlossning samt avstår från att amma är risken för att infektionen förs över till barnet mindre än 0,5 %. Att hiv överförs från mor till barn är mycket ovanligt i Sverige eftersom alla gravida kvinnor ska erbjudas hivtest. Om den gravida kvinnan testar positivt för hiv i tidig graviditet hinner oftast behandling sättas in i god tid.

 • Fråga 8: Påverkas livslängden av en hivinfektion som är behandlad?

  Svar: 2 – nej, om behandlingen är välinställd är den förväntade livslängden hos den som lever med hiv jämförbar med livslängden hos den som inte har hiv.

 • Fråga 9: Har det hänt att hiv har överförts genom sticktillbud och skärskador etc. från patienter till vårdpersonal i Sverige?

  Svar: 1 – nej, det finns inget känt fall där hiv har överförts till eller från personal inom hälso- och sjukvården, omsorgen, skolan eller socialtjänsten i Sverige under de trettiosex år (1978–2014) som man vet att hiv funnits i Sverige.

 • Fråga 10: Kan vårdgivarens bemötande påverka hivbehandlingen?

  Svar: X – ja, att leva med hiv innebär ofta att bli bemött med okunskap och fördomar, vilket i sig kan fördröja test och behandling. Om hivinfektion upptäcks i tid möjliggör detta snabb tillgång till effektiv antiviral behandling. Då kan hivinfektionen jämföras med andra kroniska behandlingsbara sjukdomar även om det i nuläget inte finns något botemedel mot hiv.